Check saldo

Vul het kaartnummer in om het saldo en de geldigheidsduur van de cadeaukaart te checken. Het kaartnummer staat op de achterzijde van de cadeaukaart.

Krijg je een foutmelding?

Check goed of je het juiste kaartnummer hebt ingevuld. Bijvoorbeeld een 0 in plaats van een O of een B in plaats van een 8. Krijgt je nog steeds een foutmelding? Neem contact met ons op.