Algemene voorwaarden cadeaukaart

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Uitgever
Artikel 3: Gebruiker
Artikel 4: Verlies, diefstal, misbruik en beschadiging
Artikel 5: Rechten en plichten
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Artikel 7: Geschillen

Artikel 1: Definities

 1. Smakelijk.nl: Het bedrijf dat de Smakelijk Cadeaukaart uitgeeft.
 2. Acceptant: Het bedrijf dat de Smakelijk Cadeaukaart accepteert en/of verkoopt.
 3. Gebruiker: De consument die in het bezit is van de Smakelijk Cadeaukaart.
 4. Cadeaukaart: Het product Smakelijk Cadeaukaart.
 5. Tegoed: Het saldo op de Smakelijk Cadeaukaart.

Artikel 2: Uitgever

Smakelijk.nl
Adres: Vijfhagen 164, 4812 XT Breda
Telefoonnummer: 076 562 0377
E-mailadres: info@smakelijk.nl
KvK-nummer: 77031288
BTW-nummer: NL860878090B01

Artikel 3: Gebruiker

 1. De Gebruiker kan de Cadeaukaart uitsluitend kopen bij Smakelijk.nl of Verkooppunten.
 2. De Gebruiker dient de factuur of kassabon van asschap van Smakelijk.nl te bewaren als bewijs van het aangeschafte tegoed op de Cadeaukaart.
 3. De Cadeaukaart is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Wanneer de Gebruiker de Cadeaukaart overdraagt aan een derde, blijven de algemene voorwaarden van kracht.
 4. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Cadeaukaart te verzilveren bij de Acceptant.
 5. De Cadeaukaart is niet inwisselbaar voor (contact) geld of te besteden bij andere partijen dan bij de Acceptant.
 6. Het Tegoed op de Cadeaukaart is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aanschaf. Gedurende deze periode is de Cadeaukaart door de Gebruiker opeisbaar. Na deze periode vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Tegoed aan Smakelijk.nl. De Gebruiker kan dan op geen enkele manier aanspraak maken op het Tegoed op de Cadeaukaart.
 7. Smakelijk.nl vergoedt aan de Gebruiker geen rente over het Tegoed.
 8. Indien de Gebruiker minder besteedt dan het Tegoed vindt er geen restitutie plaats voor het verschil tussen het bestede bedrag en het Tegoed.
 9. De Cadeaukaart is niet opnieuw op te waarderen. Nadat het Tegoed volledig is besteed, of wanneer het Tegoed op de Cadeaukaart is vervallen, is de Cadeaukaart niet meer bruikbaar.

Artikel 4: Verlies, diefstal, misbruik en beschadiging

 1. Smakelijk.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik van de Cadeaukaart.
 2. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van de Cadeaukaart, voor zover mogelijk, zo snel mogelijk door te geven aan Smakelijk.nl om eventuele schade te voorkomen of te beperken.
 3. Bij een beschadigde en niet misbruikte Cadeaukaart kan de Gebruiker Smakelijk.nl verzoeken het geldige Tegoed op een nieuwe Cadeaukaart te plaatsen, mits het kaartnummer duidelijk zichtbaar is. De Gebruiker dient een e-mail te sturen naar info@bredacadeaukaart.nl met de volledige NAW-gegevens en een foto van de achterkant van de Cadeaukaart. Voor de overzetten van het Tegoed op een nieuwe Cadeaukaart wordt 5 euro administratiekosten gerekend.
 4. Indien het geval van fraude, bedrog, oplichting of valsheid in geschrifte met de Cadeaukaart heeft Smakelijk.nl het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden, zonder betaling van een schadevergoeding.

Artikel 5: Rechten en plichten

 1. Smakelijk.nl heeft het recht om haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden van kracht blijven.
 2. Smakelijk.nl heeft het recht om op elk gewenst moment het Tegoed op de Cadeaukaart terug te voldoen aan de Gebruiker.
 3. Door gevolg van onderhoud, wijzigingen of sluiting van acceptanten of door het stoppen van deelname is er een mogelijkheid dat het overzicht van acceptanten op de website niet accuraat is. Smakelijk.nl doet er alles aan om het overzicht zo actueel mogelijk te houden.
 4. Bij een niet tijdige betaling van een factuur door Gebruiker heeft Smakelijk.nl het recht om cadeaukaarten van Gebruiker te blokkeren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Smakelijk.nl is geen deelnemende partij bij een koopovereenkomst tussen Gebruiker en Acceptant bij de aanschaf van diensten of producten.
 2. Smakelijk.nl is niet verantwoordelijk voor diensten of producten die Gebruiker bij Acceptant koopt of afneemt. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de Acceptant.
 3. Smakelijk.nl is nooit aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van de Cadeaukaart.
 4. Smakelijk.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de Cadeaukaart door de Acceptant. Gebruiker kan hierover wel een klacht indienen bij Smakelijk.nl door een e-mail te sturen naar info@smakelijk.nl.

Artikel 6: Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Zeeland-West-Brabant.