Cookiebeleid

Dit is het cookiebeleid van Smakelijk.nl (hierna te noemen “Smakelijk.nl”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Vijfhagen 164, Breda. Smakelijk.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77031288. Dit cookiebeleid legt uit hoe wij cookies gebruiken en hoe wij je gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website www.smakelijk.nl (de “Website”). Het plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze verordening, of de voorafgaande wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “AVG”), de telecommunicatiewet en alle overige privacywetgeving zoals die op dit moment geldt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen, wanneer je onze Website bezoekt. Cookies kunnen je computer, tablet of telefoon niet beschadigen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De cookies zijn noodzakelijk om je een prettige ervaring op de Website te geven.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze Website goed te laten werken. Zonder deze cookies kan onze Website niet goed functioneren. Je kunt deze cookies dan ook niet uitzetten. Er bestaat een onderscheid tussen permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies worden direct na je bezoek van onze site verwijderd. De permanente cookies worden bewaard om te voorkomen dat je niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Een voorbeeld hiervan zijn aankopen die in een winkelwagen van een webshop voor je bewaard worden. Wij delen de gegevens die wij inwinnen via deze cookies dan ook niet met derden.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site goed kan functioneren. Door analytische cookies weten wij bijvoorbeeld waar op onze site naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat pagina’s geladen zijn en waarop op onze Website door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische cookies mogen soms worden geplaatst zonder je toestemming. Andere analytische cookies worden uiteraard alleen met je toestemming geplaatst.

Google Analytics
Voor onze analytische diensten maken we gebruik van Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google Analytics plaatst een permanent cookie om je webbrowser te identificeren. Hierdoor worden je gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG met Google mogen delen. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om je als individu te kunnen identificeren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om je gegevens te delen met derden. Je kunt volledig voorkomen dat Google Analytics je herkent door de cookies uit te schakelen in je browser. Google kan wel verplicht worden de gegevens aan derden te verschaffen indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media

Buttons
Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken opgenomen. Deze buttons werken door stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies op de Website geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring (welke regelmatig kan wijzigen) van respectievelijke sociale mediabedrijven zoals Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter en LinkedIn om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bedrijven als Google, Facebook, Twitter en LinkedIn houden zich aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer je inzage wil in je persoonsgegevens, als je je gegevens wil wijzigingen of verwijderen of als je je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen aan jou of aan een derde, dan kun je contact opnemen met Smakelijk.nl door een e-mail te sturen naar info@smakelijk.nl of een brief sturen aan: Smakelijk.nl, Vijfhagen 164 4812 XT Breda.

Onvoorziene cookies

Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op onze Website. Het kan voorkomen dat derden cookies plaatsen op onze Website. In dat geval vindt je deze cookies niet terug in dit overzicht. Het gaat dan met name om embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als een video die op Youtube is opgeslagen op onze Website wordt gedeeld. Kom je op onze Website een cookie tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoeken wij je contact op te nemen met ons door een mail te sturen naar info@smakelijk.nl.

Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?

Smakelijk.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Smakelijk.nl kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van je unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen jou en Smakelijk.nl.

Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?

Informatie verzameld met functionele cookies delen wij niet met derden. Informatie verkregen met analytische cookies delen wij zonder je toestemming alleen met derden nadat wij deze gegevens hebben geanonimiseerd of nadat wij voor het delen van je gegevens je toestemming hebben gekregen. Informatie verkregen met tracking cookies delen wij alleen met derden indien wij daartoe je toestemming hebben gekregen.

Kinderen

Onze website plaatst niet bewust cookies wanneer de computer, tablet of mobiel wordt gebruikt door iemand die jonger is dan 16 jaar (“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens heeft dat je kind zonder je toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kun je contact met ons opnemen via info@smakelijk.nl. Indien wij van je persoonsgegevens hebben verkregen toen je een kind was, dan zullen wij ons inspannen op je verzoek deze persoonsgegevens verwijderen. Als je het vermoeden heeft dat je als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt je contact met ons opnemen via info@smakelijk.nl

Wijzigingen

Smakelijk.nl kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Zeggenschapswijziging
Wanneer Smakelijk.nl, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Cookiebeleid moeten opvolgen.

Contact

Wanneer je vragen hebt over dit Cookiebeleid, dan kun je contact opnemen met Smakelijk.nl door een e-mail te sturen naar info@smakelijk.nl.