In deze privacyverklaring lees je over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en hoe hier mee wordt omgegaan. Er wordt uitgelegd waar je gegevens worden opgeslagen en voor welk doel. Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

1. Over ons

Je leest momenteel de privacyverklaring van Smakelijk. Smakelijk is een uitgever uit Breda met lokale restaurantgidsen en cadeaukaarten. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee wordt gedaan en hoe je wensen rondom persoonlijke gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

2. Doel gegevens

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1. Statistieken

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Door het gebruik van de WordPress plug-in MonsterInsights Pro en de bijbehorende EU Compliance add-on zijn alle gegevens anoniem. Gegevens uit Google Analytics worden niet gedeeld met derden.

3. Ontvangers

De gegevens die Smakelijk ontvang en verwerkt worden beheerd door middel van:

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1 E-mail

Op het moment dat je contact opneemt met Smakelijk via een e-mail worden die gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

4.2 Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor 50 maanden bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Smakelijk of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met Smakelijk privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact via breda@smakelijk.nl.

7.1 Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

7.2 Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

7.3 Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

7.4 Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

7.5 Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

7.6 Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

9. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

9.1 Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Deze worden geplaatst door middel van de WordPress plug-in Easy Social Share Buttons. De buttons vereisen geen verbinding met een API om te worden uitgevoerd en ze verzamelen of verzenden geen informatie naar social media-kanalen.

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

10.2 YouTube

We embedden soms YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

10.3 Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

11. Plichten

Smakelijk verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Smakelijk. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Smakelijk behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Smakelijk dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Smakelijk te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.