Algemene voorwaarden acceptant

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Uitgever
Artikel 3: Provisie
Artikel 4: Facturatie
Artikel 5: Acceptatie
Artikel 6: Fraude
Artikel 7: Marketing
Artikel 8: Derdengelden
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Artikel 10: Overeenkomst
Artikel 11: Privacy
Artikel 12: Geschillen

Artikel 1: Definities

 1. Smakelijk.nl: Het bedrijf dat cadeaukaarten uitgeeft.
 2. Acceptant: Het bedrijf dat cadeaukaarten van Smakelijk.nl accepteert of verkoopt.
 3. Cadeaukaart: De cadeaukaart uitgegeven door Smakelijk.nl.

Artikel 2: Uitgever

Smakelijk.nl
Adres: Vijfhagen 164, 4812 XT Breda
Telefoonnummer: 076 562 0377
E-mailadres: info@smakelijk.nl
KvK-nummer: 77031288
BTW-nummer: NL860878090B01

Artikel 3: Provisie

 1. De Acceptant betaalt geen aansluitkosten of maandelijkse kosten aan Smakelijk.nl.
 2. De Acceptant betaalt voor het verzilveren van de Cadeaukaart 10% provisie.
 3. De Acceptant ontvang bij het verkopen van de Cadeaukaart 5% provisie.
 4. De provisie geldt op het met de Cadeaukaart betaalde/opgewaardeerde bedrag.
 5. De Acceptant draagt zorg voor de juiste en tijdige verwerking van Cadeaukaarten.

Artikel 4: Facturatie

 1. De Acceptant ontvangt maandelijks een factuur voor alle transacties.
 2. Facturen van Smakelijk.nl hebben een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Creditfacturen van Smakelijk.nl hebben een betalingstermijn van 3 werkdagen.
 4. Wanneer de Acceptant zowel verzilver- als verkooptransacties heeft worden beide transacties op de eerstvolgende (credit)factuur verrekend.
 5. De Acceptant controleert facturen op de juistheid van gegevens en geeft wijzigingen en/of onjuistheden direct door aan Smakelijk.nl.
 6. Wijzigingen van eigenaarschap, IBAN-nummer, e-mailadres en overige relevante contactgegevens dienen per e-mail te worden doorgegeven. Zonder bevestiging vanuit Smakelijk.nl dat de gegevens zijn gewijzigd worden deze geacht niet te zijn doorgegeven.

Artikel 5: Acceptatie

 1. De Acceptant gebruikt voor het op- en afwaarderen van Cadeaukaarten de Smakelijk.nl app uit de App Store of Google Play Store. De Acceptant ontvangt bij aanvang van deelname een unieke gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. De Acceptant mag Cadeaukaarten opwaarderen van 10 euro tot 150 euro.
 3. De Acceptant mag Cadeaukaarten accepteren als betaalmiddel voor het afrekenen van producten, diensten of activiteiten die door de wet zijn toegestaan.
 4. De Acceptant heeft het recht om Cadeaukaart niet te accepteren voor specifieke producten, waaronder kansspelen, tabak, postzegels en landelijke cadeaukaarten.
 5. De Acceptant is verplicht Cadeaukaarten zonder extra kosten te accepteren.
 6. De Acceptant mag opgewaardeerde Cadeaukaarten niet opnieuw verkopen.

Artikel 6: Fraude

 1. De Acceptant is verplicht om alleen originele Cadeaukaarten (pasjes) te accepteren. Het accepteren van onofficiële Cadeaukaarten is op eigen risico van de Acceptant.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Acceptant dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord en de Smakelijk.nl app. Elke transactie door gebruikmaking van de ontvangen inloggegevens van de Smakelijk.nl app is bindend.

Artikel 7: Marketing

 1. De Acceptant geeft toestemming aan Smakelijk.nl voor de vermelding van bedrijfsgegevens en gebruik van het woord- en/of beeldmerk op de websites van Smakelijk.nl.
 2. Indien Acceptant een afbeelding aanlevert voor op de websites van Smakelijk.nl garandeert de Acceptant dat deze afbeelding door Smakelijk.nl kan worden gebruikt voor dit doel. Smakelijk.nl sluit de aansprakelijkheid voor auteursrechtschending uit.

Artikel 8: Derdengelden

 1. De derdengelden van Smakelijk.nl wordt beheert door Stichting Beheer Derdengelden Breda Cadeaukaart en is derhalve gegarandeerd in geval van faillissement.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Smakelijk.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onjuistheid van gegevens in welke omstandigheid dan ook.
 2. Smakelijk.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade door gefraudeerde Cadeaukaarten en heeft het recht om transacties met gefraudeerde Cadeaukaarten niet uit te keren aan Acceptant.

Artikel 10: Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar.
 2. Met ingang van het moment van beëindiging van de overeenkomst wordt de Acceptant afgesloten van de Smakelijk.nl app.
 3. Smakelijk.nl heeft het recht om deelname van de Acceptant per direct te stoppen.

Artikel 11: Privacy

 1. De Acceptant verstrekt persoonsgegevens aan Smakelijk.nl. Smakelijk.nl gebruikt alleen persoonsgegevens van de Acceptant voor wettelijke verplichtingen.
 2. Smakelijk.nl zal zonder toestemming van de Acceptant de persoonsgegevens niet delen met derden, behalve wanneer Smakelijk.nl daartoe wettelijk verplicht is.
 3. De Acceptant geeft hierbij toestemming aan Smakelijk.nl om zijn/haar persoonsgegevens te delen met administratie- & advieskantoor voor HORECA & MKB.

Artikel 12: Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Zeeland-West-Brabant.